Assessor Legal


La vida se’ns regeix per lleis i la majoria de la població desconeixem aquestes. De la mateixa manera que Enginyeria Informàtica em va encuriosir per estudiar el món de l’economia, des d’aquest món, vaig interessar-me pel Dret, el qual de petit ja m’havia fet interessar en Perry Mason, com tot nen que ha volgut ser advocat, però de gran ha estat pel sentit més pràctic: Que no t’enganyin. El meu interès pel tema em va portar a estudiar la carrera de Dret per una banda i per l’altra, donat els meus coneixements adquirits, ajudar a gent de forma voluntària als inicis, ara fa 12 anys, davant certes injustícies que es donen, per una banda, a causa del desconeixement legal, i per altra banda, a causa de la necessitat que ha creat la crisis des del 2007:
 
– Fraus laborals/contractuals en empreses piramidals (és quasi una croada).
 
– Abusos de contractes laborals.
 
– Contractes de lloguer.
 
– Testaments.
 
– Contraprestació de serveis: client a proveïdor i a l’inrevés.
 
– Etc…
 
Resumint, assessorament de caràcter contractual on hi ha un conflicte, què hi diu la llei, sabent així quins drets tens i que es pot reclamar, i acompanyar, si escau, a la persona o persones afectades a la taula de mediació/negociació.
 
Si es trobeu en algun problema com el llistat o semblant, contacteu-me i ja parlem de tot: pla per resoldre-ho i les condicions.
 
maza